Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku ustanowiło Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 min osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niepełnosprawności. Natomiast w Polsce liczba osób niepełnosprawnych to prawie 5,5 mln. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności w Polsce stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.

Poprzez ustanowienie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) chce zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji tych osób z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Chodzi tu zarówno o pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne, jak i choćby kwestie dotyczące barier architektonicznych.


Opublikowano: 30 listopada 2018 10:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 101

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.