19 LISTOPAD Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest trzecią przyczyną zgonów na świecie, zaraz po chorobach serca i nowotworach. Co roku z powodu tego schorzenia umiera około 3 milionów ludzi (w Polsce ok. 14 tysięcy osób). Choroba charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. Specjaliści opisują ją jako swoiste połączenie zmian patologicznych, typowych dla przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc.

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc w 90% wywołana jest przez palenie papierosów – zarówno czynne, jaki i bierne. Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście predyspozycja genetyczna.

Takie statystyki zainspirowały Światową Organizację Zdrowia (WHO) do stworzenia Światowej Inicjatywy przeciw Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (GOLD) oraz Światowego Dnia POChP. W tym dniu mamy nadrobić hańbiące zaległości i zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat przebiegu choroby, jej przyczyn, czynników ryzyka i możliwości leczenia.

TYLKO ZAPRZESTANIE PALENIA PAPIEROSÓW
może nas uchronić przed chorobą

i zatrzymać postęp zmian destrukcyjnych w płucach.


Opublikowano: 19 listopada 2018 08:58

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 87

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.