Obchody „Koszalińskiego Dnia Wojskowej Służby Zdrowia” w Przychodni

 (link otworzy duże zdjęcie)

         Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2018r. na terenie Przychodni zorganizowany został „Koszaliński Dzień Wojskowej Służby Zdrowia” w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Odrodzenia Wojskowej Służby Zdrowia.

          Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła zastępca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej Pani Anna Wierzowiecka. Patronat nad obchodami objął obecny też na uroczystości Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński.

           Obecni byli dowódcy i komendanci z jednostek i instytucji wojskowych z terenu Koszalina oraz dyrektorzy z zaprzyjaźnionych z Przychodnią podmiotów leczniczych. Uroczystość uświetniła swoim występem Orkiestra Wojskowa z Koszalina.

           Odbyło się uroczyste spotkanie  pracowników,  pacjentów  oraz   zaproszonych  gości, w ramach, którego grupa pracowników Przychodni otrzymała listy gratulacyjne oraz nagrody pieniężne, uhonorowano grupę byłych żołnierzy i pracowników oraz wręczono zaproszonym gościom okolicznościowe statuetki.

            Szczególnym momentem było wspólne posadzenie „Dębu 100 – lecia w związku z Odrodzeniem Wojskowej Służby Zdrowia” oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej to wydarzenie.  Wykonano wspólne zdjęcie uczestników uroczystości, które umieszczono w kapsule czasu wraz z listem do przyszłych pokoleń. Kapsuła zastała zakopana pod dębem, który pracownicy nazwali „Eskulap”.

             Od bieżącego roku - dzień 27 października będzie obchodzony w Przychodni jako „Koszaliński Dzień Wojskowej Służby Zdrowia”.

             W budynku Przychodni zorganizowana została „Biała sobota”, podczas której wykonano szereg bezpłatnych badań dla mieszkańców Koszalina i okolic takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, porady lekarskie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitantów, przeglądy stomatologiczne, badania EKG, tonometryczne, audiometryczne, czy USG jamy brzusznej.  Z badań tych skorzystało kilkaset osób.

            Wielkim zainteresowaniem cieszyła się plenerowa wystawa sprzętu  i wyposażenia wojskowego i medycznego, w ramach którego odbył się pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego przygotowany przez jednostki wojskowe ( Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego ), czy prezentacja udzielania pierwszej pomocy na stoisku medycznym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Dla uczestników obchodów serwowano gratis wojskową grochówkę.

             Wewnątrz budynku Przychodni była możliwość zwiedzenia poszczególnych poradni, stoiska medycznego 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień, a także wystawy pamiątek związanych z wojskową służbą zdrowia oraz Przychodnią. W Przychodni zostanie w najbliższym czasie utworzona Sala Pamiątek Wojskowej Służby Zdrowia, gdzie zgromadzone zostaną eksponaty związane z historią służby zdrowia – nie tylko wojskowej,  ale i cywilnej.

           Wszystkim uczestnikom obchodów Koszalińskiego Dnia Wojskowej Służby Zdrowia bardzo serdecznie dziękuję, a w szczególności poszczególnym jednostkom i instytucjom oraz osobom, które przyczyniły się do jego organizacji.

            W załączeniu zdjęcia z obchodów oraz informacje z lokalnych mediów i prasy, które relacjonowały przebieg obchodów.

                                                     Dyrektor WSPL SP ZOZ w Koszalinie p.o. Andrzej Hamerla

Opublikowano: 04 listopada 2018 15:16

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 386

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.