Wizyta Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

 (link otworzy duże zdjęcie)

          Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018r. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koszalinie miała miejsce wizyta Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej Pani dr Aurelii Ostrowskiej.

          Pobyt wiązał się z uroczystym przekazaniem obowiązków na stanowisku Dyrektora Przychodni oraz pożegnania poprzedniego Dyrektora.

          Jednocześnie Pani Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia zapoznała się z dotychczasową działalnością Przychodni, jej infrastrukturą oraz zakupionym sprzętem, w tym z dotacji celowych z budżetu MON.

           Podczas lustracji obiektu Pani Dyrektor bardzo dużo i ciepło rozmawiała z zatrudnionymi w Przychodni osobami, interesując się wykonywanymi przez nich obowiązkami oraz ich problemami. Szczególna uwaga została także poświęcona poradniom: dzieci chorych i zdrowych, w których znajduje się bardzo kolorowych rysunków i sprzętu adresowanych do najmłodszych pacjentów Przychodni.

           Pani Dyrektor została poinformowana także o planach związanych z obecnymi i przyszłymi inwestycjami, które dotyczyć będą dalszej przebudowy instalacji elektrycznych w poszczególnych gabinetach i poradniach ( min. rehabilitacji ), przebudowy parkingu i ogrodzenia oraz przebudowy kotłowni na kotłownię ekologiczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

           Dyrekcja Przychodni została poinformowana Przez Panią Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, że w miarę możliwości Ministerstwa Obrony Narodowej działania Przychodni, będą wspomagane poprzez kolejne dotacje z budżetu.

           Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 1999r., czyli momentu powstania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, była to w historii WSPL SP ZOZ w Koszalinie dopiero druga wizyta ze strony osoby zarządzającej Wojskową Służbą Zdrowia – za co bardzo dziękujemy. 

Opublikowano: 08 lipca 2018 09:36

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 504

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.