Pożegnanie Dyrektora WSPL SP ZOZ w Koszalinie Pana lek. Marka Rusieckiego

Zdjęcie 1 (link otworzy duże zdjęcie)

         Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018r. nastąpiło uroczyste pożegnanie dotychczasowego Dyrektora Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koszalinie Pana lek. Marka Rusieckiego, który na własną prośbę zrezygnował z zajmowanego stanowiska.

          Pan lek. Marek Rusiecki od początku swojego dorosłego życia aż do chwili obecnej poświęcił się tylko szeroko pojętej - służbie zdrowia i pacjentowi - posiada bardzo długi, bo aż 53 letni staż służby i pracy w różnych placówkach medycznych  oraz na różnych stanowiskach.

          Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej Pani dr Aurelia Ostrowska, która wręczyła Panu Dyrektorowi lek. Markowi Rusieckiemu odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, przyznaną przez Ministra Zdrowia oraz przekazała w swoim imieniu list gratulacyjny w podziękowaniu za długoletnią służbę i pracę.

           Obecni byli też: Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński, Starosta Koszaliński Pan Marian Hermanowicz, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Pan dr Andrzej Kondaszewski, dowódcy, komendanci lub ich przedstawiciele z jednostek i instytucji wojskowych z terenu Koszalina, przedstawiciele 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie oraz WSPL SP ZOZ w Kołobrzegu, przedstawiciele Rady Społecznej Przychodni z jej Przewodniczącym Panem gen. w st. spocz. Zenonem Wernerem, czy emeryci wojskowi – obecni przyjaciele Przychodni. Podczas uroczystości obecni była obecna Pani redaktor  Joanna Boroń z „Głosu Koszalińskiego” Było mnóstwo gratulacji, życzeń i prezentów.

            Bardzo wzruszającym momentem było pożegnanie się pracowników Przychodni z Panem Dyrektorem lek. Markiem Rusieckim, odczytano piękny wiersz i wręczono upominki, pojawiły się też łzy.

             Wydarzenie w  sobotnim wydaniu z dnia 7 lipca 2018r. opisała gazeta „Głos Koszaliński”.

             Pan lek. Marek Rusiecki nie żegna się całkowicie z Przychodnią, bowiem będzie przyjmował jak dotąd pacjentów jako chirurg w Poradni Chirurgicznej.

              

             Panie Dyrektorze dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!

Opublikowano: 05 lipca 2018 13:30

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 851

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.