KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
DYREKTOR
WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOSZALINIE

Na podstawie art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:
    Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie
    Ul. Zwycięstwa 204 a
    75-640 Koszalin
    Tel. 261 45-68-25 fax 261 45-61-02
    Email: info@wspl.koszalin.pl

2. Przedmiot konkursu:

           Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: „Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej”.

3.   Zakres umowy:

1)   Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych z zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych określonych umową;

2)   Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, w pomieszczeniach Udzielającego na zasadach określonych w umowie najmu;

3)   Umowa zostanie zawarta na 60 miesięcy;

4.   Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektami umów oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty:

Siedziba Udzielającego Zamówienia – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie – IV piętro – Sekretariat ( p. 419 ), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, Tel. 261 45-68-25, do dnia 03.07.2018 r. oraz do pobrania na stronie internetowej www.wspl.koszalin.pl.

5.   Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Udzielającego Zamówienia – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie – IV piętro – Sekretariat ( p. 419 ), do dnia 03.07.2018 r. do godz. 12:00. (zmiana terminu zgodnie z korektą umieszczoną poniżej w załączniku)

6.   Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Udzielającego Zamówienia – sala konferencyjna – IV piętro p.402 dnia 03.07.2018 r. , godz. 12:30. (zmiana terminu zgodnie z korektą umieszczoną poniżej w załączniku)

7.   Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

8.   Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego umorzenia.

9.     Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).

 Pełnomocnik
Kierownika Zamawiającego
Andrzej Hamerla

 

Opublikowano: 19 czerwca 2018 14:49

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ogłoszenie [33 KB]

Załącznik nr 1 do SWKO [44 KB]

Załącznik nr 3 do SWKO [54 KB]

Załącznik nr 4 do SWKO [78.5 KB]

Załącznik nr 5 do SWKO [52.5 KB]

Załącznik nr 6 do SWKO [68 KB]

Korekta [173.52 KB]

Korekta 2 [350.8 KB]

SWKO po korekcie [104.71 KB]

Załącznik nr 2 do SWKO po korekcie [158.5 KB]

Wyświetleń: 666

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.