Zasady rejestracji w WSPL SP ZOZ w Koszalinie od dnia 25 maja 2018r.

W związku z wejściem w życie przepisów w zakresie RODO, Dyrekcja Przychodni podaje poniżej  zasady obowiązujące podczas rejestracji osobistej:

  1. Przed okienkiem może znajdować się tylko  jedna  osoba.
  2. Pozostałe osoby muszą zachować odległość 2 metry do danego okienka i podchodzą dopiero po zaproszeniu rejestratorki.
  3. Identyfikacja osób odbywa się poprzez:
    - okazanie  skierowania,
    - okazanie dokumentu tożsamości wraz z PESELEM,
    - podanie  na  karteczce   danych   osobowych:  imię  i  nazwisko,  PESEL  lub  data urodzenia.
  4. Uwaga:  w  trakcie  rejestracji  osobistej  nie  podaje  się  głośno   swoich   danych osobowych.

Jednocześnie informuje się, że podczas rejestracji telefonicznej, prowadzone rozmowy telefoniczne są nagrywane, a administratorem danych osobowych osób dzwoniących jest Przychodnia.

Opublikowano: 04 czerwca 2018 17:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 322

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.