SPOTKANIE DYREKCJI WSPL SP ZOZ I DOWÓDCÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH GARNIZONU KOSZALIN Z PRZEDSTAWICIELAMI DEPARTAMENTU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA MON

Uroczyste otwarcie (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 28 września 2017r. gościliśmy w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie przedstawicieli Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON – Zastępcę  Dyrektora Departamentu Jarosława WÓJTOWICZA i Szefa Oddziału Nadzoru – płk. Ireneusza MAKULSKIEGO.

Celem spotkania było przedstawienie przez Dyrektora przychodni lek. Marka RUSIECKIEGO sprawozdania z dotychczasowych zakupów sprzętowych i inwestycji, planu rozwoju placówki i przyszłych inwestycji.

W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z udziałem Dowódców i Komendantów jednostek wojskowych Garnizonu Koszalin: 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, CSSP, 17 WOG i WKU.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową i przyszłą współpracę w/w jednostek z przychodnią.

Wizytę zakończono zwiedzaniem obiektu, poprzedzonego otwarciem przebudowanych  ciągów  komunikacyjnych  i  poczekalni  dla pacjentów.

Opublikowano: 02 października 2017 15:17

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 839

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.