Komunikat w sprawie rozpoczęcia inwestycji i utrudnień dla pacjentów.

Informujemy, że od dnia 24 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się w Przychodni realizacja trzech inwestycji służących polepszeniu jakości i warunków udzielanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz poprawie warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego i higieny pracy. Prace budowlane będą wykonywane:


1. wewnątrz budynku i polegać będą na:

  1. przebudowie poczekalni i holów na parterze oraz wszystkich piętrach ( m.in. wymiana instalacji, wymiana drzwi, podłóg, demontaż paneli, prace murarskie i malarskie oraz inne );

  2. przebudowie rejestracji z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

  3. przebudowie wejść do Przychodni,

  4. przebudowie sanitariatów w niektórych gabinetach lekarskich, rehabilitacji i holach głównych,

  5. modernizacji sieci hydrantowej.

 2. na zewnątrz budynku i polegać będą na:

  1. czyszczeniu i malowaniu dachu,

  2. miejscowemu dociepleniu i malowaniu elewacji.

  3. innych pracach

              Wartość ogólna inwestycji w 2017 roku wynosi ponad 2,6 mln. zł. i pochodzi głównie z dotacji celowej z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

              W związki z planowanymi pracami budowlanymi, których zakończenie przewiduje się na dzień 1 września 2017r. wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu Przychodni, ograniczenia w pracy poszczególnych poradni i gabinetów, które także czasowo mogą być przenoszone w inne miejsca. Ograniczeniu ulegnie także liczba miejsc na parkingach.

               Duża część prac będzie wykonywana po godzinach pracy oraz w dni wolne. Informujemy także, że w siedzibie i na stronie internetowej Przychodni będą się ukazywać szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsc prowadzonych prac.

              Zapewniamy przy udziale Wykonawcy inwestycji: firmy „PRIMA” Zenek Bednarek z Koszalina, że dołożone zostaną wszelkie starania, aby prace były wykonywane w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów, pracowników i firm współpracujących z Przychodnią.               

             Jeszcze raz wszystkich przepraszamy za pojawiające się utrudnienia w funkcjonowaniu Przychodni.

Dyrekcja WSPL SP ZOZ w Koszalinie

 Terminy wyłączenia z pracy poradni i innych komórek organizacyjnych z powodu prac inwestycyjnych w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 17 maja 2017r.

Data

Miejsce wyłączenia

Poradnia / inne komórki organizacyjne

Uwagi

kwiecień 2017r.

24 poniedziałek

25 wtorek

26 środa

IV piętro

hol

 

administracja

 

27 czwartek

28 piątek

29 sobota

III piętro

rehabilitacja / punkt dietetyczny

 

hol

 

maj 2017r.

04 czwartek

05 piątek

III piętro

stomatologia

 

dermatologia

 

okulistyka

 

neurologia

 

06 sobota

                     cała Przychodnia

        wyłączenie prądu

08 poniedziałek 09 wtorek

10 środa

II piętro

chirurgia

 

ginekologia

 

11 czwartek

12 piątek

13 sobota

 

poz / firma Audiofon

 

kardiologia

 

hol

 

15 poniedziałek 16 wtorek

I piętro

medycyna pracy /

rtg

 

17 środa

I piętro

laryngologia

 

laboratorium

 

Uwaga: 1.  Podane   terminy  mogą   ulegać   zmianie  i  będą   podawane   w   dodatkowych
                 komunikatach.


Opublikowano: 18 kwietnia 2017 09:40

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 550

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.