1. O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:
DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH – MATERIAŁÓW DO EKG I KTG
- informacja z wyboru ofert 

ROK 2018

1. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
- informacja z wyboru ofert 

2. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalilnie ul. Zwycięstwa 204 A ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust 8. na: DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
- informacja z wyboru ofert 

ROK 2017

1. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:
Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach oraz przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
- informacja z wyboru ofert (z dnia 27.11.2017)

2. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W GABINETACH I PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ PARKINGU WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM ILOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE
- informacja z wyboru ofert (z dnia 28.09.2017)

3. PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: „Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach, przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych, wykonanie systemu monitoringu CCTV w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie”, znak sprawy: ZP-11/2017/WSPL
- informacja z wyboru ofert (z dnia 20.09.2017)

4. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ KARETKI TRANSPORTOWEJ TYPU A2
- informacja z wyboru ofert (z dnia 11.08.2017)

5. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO: Unitu stomatologicznego
- informacja z wyboru ofert (z dnia 24.07.2017)

6. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
- informacja z wyboru ofert (z dnia 02.06.2017)

7. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:
 WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI, RENOWACJI POKRYCIA DACHU I ELEWACJI, PRAC IZOLACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWĘ POCZEKALNI ORAZ REJESTRACJI DLA PACJENTÓW, PRZEBUDOWĘ SANITARIATÓW, PRZEBUDOWĘ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE.
- informacja z wyboru ofert (z dnia 29.03.2017) 

8. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W KOSZALINIE.
-  informacja z wyboru ofert (z dnia 07.02.2017)

ROK 2016

1. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w niepodpiwniczonej części budynku, częściowa wymiana rur wod-kan., wymiana szafek hydrantowych typu 52 na szafki hydrantowe typu 25 w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie.
- informacja z wyboru ofert (z dnia 21.10.2016) 

2. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE DLA TRZECH INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
informacja z wyboru ofert (z dnia 19.07.2016) 

3. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH.
informacja z wyboru ofert (z dnia 30.06.2016)

4. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO: UNITU LARYNGOLOGICZNEGO DO WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE
- informacja z wyboru ofert (z dnia 18.04.2016) 

ROK 2015

1. Przetarg nieograniczony na "SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W BUDYNKU PRZYCHODNI WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI ORAZ SPRZĄTANIE TERENÓW ZIELONYCH I KOMUNIKACYJNYCH
WOKÓŁ PRZYCHODNI."
informacja z wyboru ofert (z dnia 02.12.2015)

2.  Przetarg nieograniczony na „TERMOMODERNIZACJĘ III-ETAP: PRZEBUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, DACHU, CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO STERYLIZATORNI ORAZ TERMOIZOLACJĘ ŚCIAN PIWNICZNYCH W BUDYNKU WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE”, znak sprawy: ZP-4/2015/WSPL;
informacja z wyboru ofert  (z dnia 08.09.2015)

3. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy.
- informacja z wyboru ofert (05.2015)

4. Informacja wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: "Dostawę urządzeń medycznych, znak sprawy: ZP-2/2015/WSPL"
- informacja z wyboru ofert (05.2015)

ROK 2014

1. Przetarg nieograniczony "na sprzątanie pomieszczeń użytkowych w budynku przychodni WSPL SP ZOZ w Koszalinie wraz z zabezpieczeniem środków czystości i dezynfekcji oraz sprzątanie terenów zielonych i komunikacyjnych wokół Przychodni".
informacja z wyboru ofert (09.2014)

2. Przetarg nieograniczony na "remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych"
informacja z wyboru ofert (05.2014)

3. Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 4"
informacja z wyboru ofert (06.2014)

4. Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 1"
informacja z wyboru ofert (04.2014)

5. Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 2"
informacja z wyboru ofert (04.2014)

6. Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 3"
informacja z wyboru ofert (04.2014)

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.