1. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGOJEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
- ogłoszenie 
- SIWZ 
- załączniki 
- korekta 

2. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH – MATERIAŁÓW DO EKG I KTG
- ogłoszenie 
- SIWZ
- załączniki
pytania 

- informacja z otwarcia oraz zestawienie ofert

ROK 2018 

1. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: Przebudowa wraz z rozbudową zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby rejestracji i obsługi pacjentów oraz ochrona danych medycznych i osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
- ogłoszenie

- SIWZ (korekta -15.10.2018)
- wszystkie załączniki (archiwum - 10Mb)
korekta 
- pytania 

2. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH: 

Zadanie nr 1 – Aparat do krioterapii
Zadanie nr 2 – Chłodziarka farmaceutyczna
- ogłoszenie 

- SIWZ 
- wszystkie załączniki (archiwum - 357kb) 
- pytania (aktualizacja 2018.06.08)
- informacja z otwarcia 
 

3. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalilnie ul. Zwycięstwa 204 A ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust 8. na: DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
- ogłoszenie
- SIWZ
- wszystkie załączniki (archiwum - 422kb)
- korekta, korekta2 
- pytania (aktualizacja 2018.05.14)
- informacja z otwarcia 

ROK 2017

1. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:
Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach oraz przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
- ogłoszenie 
- SIWZ 
- wszystkie załączniki (archiwum - 13,9Mb) 
- pytania (aktualizacja z dn. 24.11.2017) 
- informacja z otwarcia ofert 

2. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: 

Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach oraz przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
- ogłoszenie

- SIWZ 
- wszystkie załączniki (archiwum - 13,9Mb)
- pytania 
- informacja z otwarcia ofert 

3. O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W GABINETACH I PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH ORAZ PRZEBUDOWĘ PARKINGU WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM ILOŚCI MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE
- ogłoszenie 
- SIWZ (SIWZ - po korekcie)
- wszystkie załączniki (archiwum -23Mb)
- korekta 
- informacja z otwarcia ofert 

4. PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: „Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach, przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych, wykonanie systemu monitoringu CCTV w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie”, znak sprawy: ZP-11/2017/WSPL
- ogłoszenie (28.08.2017r.)
- SIWZ
- wszystkie załączniki (archiwum - 9.1Mb)
- informacja z otwarcia ofert 

5. PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach, przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych, wykonanie systemu monitoringu CCTV w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie; znak sprawy: ZP-10/2017/WSPL
- ogłoszenie
- SIWZ
- wszystkie załączniki (archiwum - 8,9Mb)

6. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ KARETKI TRANSPORTOWEJ TYPU A2
- ogłoszenie 
- SIWZ 
- korekta SIWZ (zmiana terminu składania ofert!)
- wszystkie załączniki (archiwum - 91kb)
- pytania (aktualizacja z 04.08.2017)
- informacja z otwarcia ofert 

7. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:
Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach, przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych, wykonanie systemu monitoringu CCTV w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
- ogłoszenie 
- SIWZ 
- wszystkie załączniki (archiwum - 8,9Mb)
- informacja z otwrcia ofert 

8. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ KARETKI TRANSPORTOWEJ TYPU A2
- ogłoszenie
- SIWZ
- korekta
- wszystkie załączniki (archiwum - 90kb)
- pytania (aktualizacja 14.07.2017)
- informacja z otwarcia ofert 

9. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO: Unitu stomatologicznego
- ogłoszenie
- SIWZ
- pytania (aktualizacja 11.07.2017)

- wszystkie załączniki (archiwum - 79kb)
- informacja z otwarcia ofert

10. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:
Wykonanie elektronicznego systemu kolejkowania w poczekalniach, przebudowa sanitariatu i instalacji wodnokanalizacyjnych, wykonanie systemu monitoringu CCTV w ramach zadania: Termomodernizacja, renowacja pokrycia dachu i elewacji, prace izolacyjne i elektryczne, przebudowa poczekalni oraz rejestracji dla pacjentów, przebudowa sanitariatów, przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
- ogłoszenie
- SIWZ
- wsztstkie załączniki (archiwum - 8,7mb)
- informacja z otwarcia ofert

11. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO: Unitu stomatologicznego
- ogłoszenie
-
SIWZ
- wszystkie załączniki (archiwum - 83kb)
- informacja z otwarcia ofert

12. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
- ogłoszenie
- SIWZ
- korekta 
- pytania i odpowiedzi (19.05.2017)
- wszystkie załączniki (archiwum - 139kb)
- informacja z otwarcia ofert
 

13. PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:
 WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI, RENOWACJI POKRYCIA DACHU I ELEWACJI, PRAC IZOLACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWĘ POCZEKALNI ORAZ REJESTRACJI DLA PACJENTÓW, PRZEBUDOWĘ SANITARIATÓW, PRZEBUDOWĘ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE.
- ogłoszenie
- SIWZ
- wszystkie załączniki (archiwum - 84,76Mb)

- korekta
- pytania i odpowiedzi (16.03.2017 - aktualizacja)
- informacja z otwarcia ofert 

14.  Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W KOSZALINIE.

- ogłoszenie
- SIWZ
- wszystkie załączniki (archiwum - 81kb)
- pytania i odpowiedzi 
- informacja z otwarcia ofert  plik1, plik2 

ROK 2016

1. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W KOSZALINIE
- ogłoszenie
- SIWZ
- wszystkie załączniki (archiwum - 153kb)
- pytania i odpowiedzi 
- informacja z otwarcia ofert  

 

2. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: USŁUGI W ZAKRESIE SPRZĄTANIA W WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W KOSZALINIE
ogloszenie
SIWZ
- korekta

- wszystkie załączniki(archiwum 168 kb)
pytania i odpowiedzi 
- informacja z otwarcia ofert 

3. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów w niepodpiwniczonej części budynku, częściowa wymiana rur wod-kan., wymiana szafek hydrantowych typu 52 na szafki hydrantowe typu 25 w budynku Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie.
ogloszenie
SIWZ
- korekta
- wszystkie załączniki(archiwum 22.23Mb)
- pytania i odpowiedzi 
- informacja z otwarcia ofert  

4. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE DLA TRZECH INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
ogloszenie
SIWZ
- korekta

- wszystkie załączniki nr 1-11 (archiwum 272kb)
- minimalne wymagania (archiwum 15,7Mb) 

5. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH.
ogloszenie (przedłużenie terminu skladania ofert)
SIWZ
- korekta (załączniki)
- korekta 2 (WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI PO KOREKTACH)
- wszystkie załączniki nr 1-8 (archiwum 152kb)
- pytania i odpowiedzi

6. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE DLA TRZECH INWESTYCJI BUDOWLANYCH.

ogloszenie
SIWZ
- korekta
- wszystkie załączniki nr 1-11 (archiwum 98kb)
- minimalne wymagania (archiwum 15,8Mb) 

7. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. na: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE DLA TRZECH INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
- ogloszenie
- SIWZ
- korekta
- wszystkie załączniki nr 1-11 (archiwum 98kb)
- minimalne wymagania (archiwum 15,8Mb) 

8. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO: UNITU LARYNGOLOGICZNEGO DO WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOSZALINIE
- ogłoszenie
- SIWZ
- korekta
- wszystkie załączniki  nr 1,2,2a,3,4,5,6 (archiwum 561kb)
- pytania i odpowiedzi 
- przesunięcie terminu składania ofert
-
zmiana treści SIWZ
- załącznik nr 4 (
nowy)

ROK 2015

1. Przetarg nieograniczony na "SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W BUDYNKU PRZYCHODNI WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI ORAZ SPRZĄTANIE TERENÓW ZIELONYCH I KOMUNIKACYJNYCH
WOKÓŁ PRZYCHODNI."
ogłoszenie (przedłużenie terminu składania ofert)
SIWZ
korekta SIWZ (korekta 2)
- wszystkie załączniki nr 1-9 (archiwum.zip 113KB) (załącznik 1 - po korekcie)

pytania i odpowiedzi

2. Przetarg nieograniczony na „TERMOMODERNIZACJĘ III-ETAP: PRZEBUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, DACHU, CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO STERYLIZATORNI ORAZ TERMOIZOLACJĘ ŚCIAN PIWNICZNYCH W BUDYNKU WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE".
ogłoszenie
SIWZ
- wszystkie załączniki nr 1-12 (archiwum.zip - 44MB )
- pytania i odpowiedzi

3. Przetarg nieograniczony na "TERMOMODERNIZACJĘ III-ETAP: PRZEBUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO, DACHU, CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO STERYLIZATORNI ORAZ TERMOIZOLACJĘ ŚCIAN PIWNICZNYCH W BUDYNKU WSPL SP ZOZ W KOSZALINIE".
ogłoszenie
SIWZ
-- wszystkie załączniki nr 1-12 (archiwum.zip - 38MB)
- pytania i odpowiedzi

4. Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy.
ogłoszenie
SIWZ
- korekta SIWZ
pytania i odpowiedzi

ROK 2014

1. Przetarg nieograniczony "na sprzątanie pomieszczeń użytkowych w budynku przychodni WSPL SP ZOZ w Koszalinie wraz z zabezpieczeniem środków czystości i dezynfekcji oraz sprzątanie terenów zielonych i komunikacyjnych wokół Przychodni".
ogłoszenie (przedłużenie terminu składania ofert)
SIWZ
korekta SIWZ
pytania i odpowiedzi (aktualizacja 2014.09.25)

2. "Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 4"
ogłoszenie
SIWZ
- korekta SIWZ
pytania i odpowiedzi

3.  Przetarg nieograniczony na "remont sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych"
ogłoszenie
SIWZ
-- wszystkie załączniki nr 1-11  (archiwum zip)
-pytania i odpowiedzi

4. Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 3"
ogłoszenie
SIWZ
korekta SIWZ
modyfikacja SIWZ

pytania i odpowiedzi (aktualizacja: 15.05.2014)

5. Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 2"
ogłoszenie
SIWZ
korekta SIWZ
pytania i odpowiedzi (aktualizacja: 15.05.2014)

6. Przetarg nieograniczony na "dostawę urządzeń medycznych, część 1"
ogłoszenie
SIWZ
korekta SIWZ

- pytania i odpowiedzi

przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:

 

Przebudowa wraz z rozbudową zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby rejestracji i obsługi pacjentów oraz ochrona danych medycznych i osobowych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie

 

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
w Koszalinie ul. Zwycięstwa 204 A, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy na:

 

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGOJEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH – MATERIAŁÓW DO EKG I KTG

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.