Opieka lekarska

Zapraszamy do składania deklaracji w naszej przychodni

– zostań naszym pacjentem.

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

Podstawowa Opieka Zdrowotna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie (261 45 77 92  lub 261 45 77 02 ) lub za pośrednictwem osób trzecich.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza:

 • decyduje o diagnostyce i sposobach leczenia,
 • kieruje pacjentów do poradni specjalistycznych w celu konsultacji lub przejęcia leczenia,
 • decyduje o objęciu leczeniem szpitalnym,
 • wnioskuje o leczenie uzdrowiskowe,
 • wnioskuje o niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
 • realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia (bilanse zdrowia),
 • odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych,
 • kieruje do zakładów opieki długoterminowej,
 • orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • orzeka o zdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi regulacjami
 • opiniuje i zaświadcza o stanie zdrowia.

Do dyspozycji pacjentów objętych opieką lekarską w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej są:

Poradnia dla dzieci

lek. Ludmiła Kowalkowska
specjalista medycyny rodzinnej

Punkt szczepień

mgr Izabella Hołowczyk
asystent w dziedzinie pielęgniarstwa – pielęgniarka rodzinna

Poradnia dla dorosłych

lek. Maciej Lewicki
specjalista medycyny rodzinnej

lek. Kalina Latopolska – Olejnik
specjalista medycyny rodzinnej

lek. Wlademar Szymański
lekarz medycyny ogólnej

lek. Ludmiła Kowalkowska
specjalista medycyny rodzinnej

lek. Hanna Siatecka
lekarz medycyny ogólnej
(aktualnie do dnia 30.04.2019)

W ramach działań promocji zdrowia w poradni lekarza rodzinnego realizowany jest program profilaktyki chorób układu krążenia. Programem objęci są pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50, 55 (wiek kalendarzowy) u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia.

Gabinet zabiegowy

Romana Nowińska
pielęgniarka – pielęgniarka rodzinna

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.