Rehabilitacja

W ramach umowy z NFZ realizowane są świadczenia w rodzaju rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. Są to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane w poradni rehabilitacyjnej. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy). NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Wykonujemy zabiegi z zakresu:

  • inhalacji,
  • hydroterapii,
  • elektroterapii,
  • masażu ręcznego
  • kinezyterapii
  • światłolecznictwa
  • krioterapii

Poradnia rehabilitacyjna czynna jest od poniedziałku do piątku

W poradni do dyspozycji pacjentów są rehabilitanci :

mgr Maria Jesionowska Moskwa
mgr rehabilitacji ruchowej

Iwona Janik
mgr fizjoterapii

Małgorzata Kaplita
technik fizjoterapii

Małgorzata Zdunek
technik fizjoterapii

Aleksandra Maryn
mgr fizjoterapii

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.