W WSPL SP ZOZ został powołany Pełnomocnik ds. praw pacjenta, którym jest:

Pani mgr IZABELLA HOŁOWCZYK.

Dane kontaktowe : tel. 261 45 72 69 pok. Nr 421 ( IV piętro )
godziny przyjęć : poniedziałek - 12.00 - 13.00
                                  czwartek - 8.00 - 9.00

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.