Pełnomocnik ds. praw pacjenta

W WSPL SP ZOZ został powołany Pełnomocnik ds. praw pacjenta, którym jest:

Pani mgr Izabella Hołowczyk.

Dane kontaktowe : tel. 261 45 72 69 pok. Nr 421 ( IV piętro )
godziny przyjęć : poniedziałek - 12.00 - 13.00
                                  czwartek - 8.00 - 9.00

 

Koordynator ds. weteranów

W Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Koszalinie działa nieetatowy
koordynator ds. weteranów pracownik rejestracji:

Pani Alicja Leitgeber – Miziołek

Do podstawowych zadań koordynatora należy:
1) realizacja i przestrzeganie uprawnień osób poszkodowanych w działaniach poza granicami
państwa,
2) przestrzeganie zapisów rozdziału 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa regulującego kwestie świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy
psychologicznej ( tekst jednolity Dz.U.2018.937 ),
3) współpraca i kontakt z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju.

Kontakt telefoniczny z koordynatorem pod nr. Tel. 261 45 77 92, 261 45 77 02 ).

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Realizacja: IDcom-jst.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.0 AA - Strona przyjazna dla seniorów i osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.